Privacy statement

Welkom! Wat leuk dat u onze privacy statement leest. Wij vinden privacy net zo belangrijk als u. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor u opgesteld zodat het duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u aankopen wilt doen in de SportCity Store.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

We stellen ons voor:
Health & Leisure Platforms B.V.
Elisabethhof 19
2353 EW LEIDERDORP

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51847914.
Een email sturen kan natuurlijk ook. Dat kan naar: [email protected] Store.nl

Als u zich afvraagt wat Health & Leisure Platforms B.V. te maken heeft met het loyaliteitsprogramma dat u wordt aangeboden omdat u sport of werkt bij SportCity, dan kunnen wij hier een makkelijk antwoord op geven. Health & Leisure Platforms B.V. behoort namelijk tot dezelfde groep van vennootschappen als deze sportclub.

Om u gebruik te laten maken van het loyaliteitsprogramma krijgen wij ook bepaalde informatie van SportCity. Dit staat omschreven in de privacy statement van deze sportclub. We zullen in het overzicht hieronder ook aangegeven welke gegevens u direct aan ons geeft en welke gegevens we krijgen van de sportclub.

Wie bent u (wie is de betrokkene)?

We hopen dat u dit privacy statement leest omdat u in de “Mijn SportCity Omgeving” bent ingelogd en nu graag uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma wilt activeren. Het kan ook zijn dat u uw deelname al hebt geactiveerd en graag nog een keer het privacy statement wilt lezen. Als dit het geval is, dan bent u de betrokkene en gaat dit privacy statement over uw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over uw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben.

We verzamelen of krijgen op verschillende momenten uw gegevens.

Om gebruik te kunnen maken van het loyaliteitsprogramma moet u eerst een account aanmaken om toegang te krijgen tot de “Mijn SportCity Omgeving”. In die omgeving kunt u uw deelname aan het loyaliteitsprogramma activeren waarna u kunt shoppen in de SportCity Store. Dit doet u via de website van de sportclub, op uw computer of mobiele toestel. Om u sportcoins te kunnen gegeven, hebben we gegevens nodig over uw bezoek aan de sportclub. Om het juiste saldo van uw sportcoins te kunnen bijhouden, hebben we ook gegevens van uw aankopen nodig.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we wanneer verzamelen of krijgen van de sportclub. We wijzen u erop dat u via uw browserinstellingen of uw instellingen op een mobiel toestel zelf kunt bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld. We geven met * aan of de gegevens voor ons noodzakelijk zijn. Staat er geen * dan kunt u zelf kiezen of u deze gegevens met ons wilt delen.

Bij gebruik van de website van SportCity:

 • Uw IP-adres
 • De instellingen van uw browser
 • De pagina’s en onderwerpen van de website die u bezoekt en hoe lang u deze bekijkt
 • Het aantal keer dat u de website bezoekt

Deze gegevens worden verzameld door SportCity en worden niet met ons gedeeld. Hiervoor verwijzen we u dus naar het privacy statement op de websites van de sportclubs.

Als u een account aanmaakt op de website van SportCity voor de SportCity Store:

 • Uw lidmaatschapsnummer of pasnummer
 • Uw postcode

Met ons worden dan de volgende gegevens gedeeld:

 • Uw lidmaatschapsnummer of pasnummer
 • Uw voornaam en achternaam
 • Uw emailadres
 • Uw postcode en woonplaats
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Het saldo van de sportcoins die u heeft

Als u inlogt in de SportCity Store:

  • Uw inloggegevens
  • Uw zoekgedrag in de SportCity Store
  • Het aantal keren dat u de SportCity Store bezoekt
  • Uw aankopen
  • Het aantal sportcoins dat u besteedt
  • De datum van uw aankoop
  • Het afleveradres
  • Uw emailadres
  • Uw voornaam en achternaam

Als u een sportclub bezoekt, dan worden de volgende gegevens verzameld, maar niet met ons gedeeld:

 • Uw lidmaatschapsnummer
 • De datum van uw bezoek
 • Het tijdstip van uw bezoek (voor het geval u 2x komt sporten op 1 dag)
 • Het tijdstip van uw vertrek uit de sportclub

Op basis van deze gegevens bepaalt SportCity hoeveel sportcoins u heeft verdiend. Dit saldo wordt wel met ons gedeeld.

Als u ons mailt of schrijft:

 • Uw emailadres
 • Uw voornaam en achternaam
 • Wanneer u contact hebt gezocht
 • Waarom u contact hebt gezocht

Wat doen wij met uw gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

 1. Het aantal sportcoins te tonen.
  Toelichting: u spaart sportcoins door het bezoek aan de sportclubs. U kunt ook sportcoins besteden in de SportCity Store. We willen u het juiste aantal sportcoins laten zien zodra u dit checkt. Om er zeker van te zijn dat in de SportCity Store aan u de sportcoins worden getoond die u hebt gespaard (en niet iemand anders) hebben we ook uw lidmaatschapsnummer nodig. Ook wordt uw naam gebruikt om aan u persoonlijk te tonen hoeveel sportcoins u hebt.
 2. U op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen en producten.
  Toelichting: het aanbod in de SportCity Store wisselt. We willen u hier graag van op de hoogte houden zodat u geen aanbiedingen mist of zodat u zelf een spaardoel kunt vaststellen. We gebruiken uw naam en emailadres om u te informeren over het aanbod in de SportCity Store.
 3. Het profiel dat u wilt aanmaken en hebt aangemaakt te kunnen onderhouden.
  Toelichting: u hebt ervoor gekozen om uw deelname aan het loyaliteitsprogramma te activeren. We bewaren de persoonlijke gegevens die bij deze activering horen zodat u na het inloggen steeds de juiste gegevens ziet.
 4. Analyses uit te voeren op het gebruik van de SportCity Store.
 5. Toelichting: bij het gebruik van de SportCity Store worden de hierboven genoemde gegevens over uw gebruik en gedrag verzameld. Deze gegevens wordt door DirectSale BV geanalyseerd. Wij delen deze gegevens daarom met DirectSale BV.Het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie of om de uitoefening van uw rechten mogelijk te maken.
  Toelichting: als u invloed wilt uitoefenen op het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens (uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen) of om een andere reden contact met ons zoekt, dan vragen of krijgen we informatie van u. Dit zijn ook persoonsgegevens die u met toestemming aan ons geeft, want u vraagt op dat moment aan ons om te reageren of u te helpen. Deze persoonsgegevens en uw vraag of klacht slaan we op om u te kunnen antwoorden of helpen.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw gegevens (rechten van de betrokkene)?

Dit privacy statement gaat nog steeds over uw gegevens. U hebt daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Dit betekent dat u ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van u verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U heeft ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via uw profiel en instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij u toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U heeft ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machine leesbaar en interoperabel formaat aan u of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat u uw profiel wilt meenemen. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken.

Mocht u het echt superirritant vinden wat wij met uw gegevens doen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij uw gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen uw gegevens.

Ten eerste krijgen we een deel van de gegevens van de sportclub. Dit hebben we hiervoor al uitgelegd. Zelf delen we ook gegevens met DirectSale BV. De producten in de SportCity Store worden verkocht door DirectSale BV. Aan dit bedrijf geven wij uw naam en het totaal saldo van uw sportcoins. Zo kan DirectSale BV checken of u bepaalde aankopen daadwerkelijk kunt doen. Ook voert DirectSale BV analyses uit op het gebruik van de SportCity Store waarvoor wij gegevens delen. Op het doen van aankopen in de SportCity Store zijn de privacy- en aankoopvoorwaarden van de DirectSale BV van toepassing.

Ook wordt het beheer en de ondersteuning van de SportCity Store gedaan door DirectSale BV, die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook uw gegevens verwerkt. Deze partij werkt op onze instructie. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn uw gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat we tijdens het versturen van contactformulieren en inloggen in uw account altijd gebruik maken van een beveiligde (SSL-) verbinding, dat we een privacy beleid hebben waarin staat wie er wanneer bij uw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we uw gegevens (bewaartermijnen)?

Zo lang als u de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. We maken daarbij graag een paar zaken duidelijk. Als u zich afmeldt voor het loyaliteitsprogramma dan blijven bij ons ook nog gedurende 6 maanden uw gegevens en uw sportcoins saldo bekend. Wilt u dit niet, dan kunt u een verwijderingsverzoek bij ons indienen. De contactgegevens vindt u hierboven.

Wijzigingen van dit privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons heeft gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om u hier persoonlijk over te informeren. U kunt in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

November 2017 Versie 1